Παράταση Υποβολής Αιτήσεων και Δικαιολογητικών (έως 16/02/22), στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για συμμετοχή σε πρόγραμμα Κατάρτισης – Πιστοποίησης Γνώσεων, της ΠΡΑΞΗΣ(mis 5035279)

 

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για συμμετοχή σε πρόγραμμα Κατάρτισης – Πιστοποίησης Γνώσεων, της ΠΡΑΞΗΣ (mis 5035279) «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων της οικονομίας για την απόκτηση επίκαιρων γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων», η υποβολή των αιτήσεων παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 16/02/2022 και ώρα 23:59:59

και

η προθεσμία ψηφιακής ανάρτησης των δικαιολογητικών που πιστοποιούν τα όσα δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 16/02/2022 και ώρα 23:59.59.

Η μη εμπρόθεσμη υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης (μετά τις 16/02/2022 και ώρα 23:59:59), όπως και η μη ψηφιακή ανάρτηση των δικαιολογητικών (μετά τις 16/02/2022 και ώρα 23:59:59), καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη.